Flere sundhedstilbud på arbejdspladsen

Der kommer mere og mere fokus på sundhed, både fysisk og mentalt, på de danske arbejdspladser, og virksomhederne har fået øjnene op for, at det kan betale sig at have forskellige tilbud relateret til dette til rådighed for de ansatte.

Velvære i fokus

Generelt er der mere fokus på trivsel og velvære i dag, og det er ikke længere unormalt, at der tilbydes træning, massage og en sund frokostordning på arbejdspladserne. Virksomhederne har fundet ud af, at selv om der er udgifter forbundet med dette, kan det godt betale sig i sidste ende, simpelthen fordi det betyder færre sygedage for de ansatte. En chef i dag skal ikke bare uddele opgaver og have ansvaret for selve virksomhedens funktion og omsætning. Ansvaret for generel trivsel blandt de ansatte er også dennes. Det gælder både ved konflikter imellem de ansatte, og hvis en enkelt person ser ud til at være i problemer.

Sundhedsforsikringer

Især større virksomheder har en sundhedsforsikring, som sikrer de ansatte hurtigere og bedre behandling, end de kan få på et offentligt sygehus. Det giver sig selv, at det er en kæmpe fordel for de ansatte, men for arbejdsgiveren betyder det også, at den ansatte hurtigere kan vende tilbage til arbejdet. Lange sygemeldinger kan være katastrofale for virksomheden, idet de mangler arbejdskraften. Det kan også være en dyr affære for dem, da de måske er nødsaget til at hyre en vikar til hjælp, for at få arbejdet gjort.

Både arbejdspladsen og de ansatte vinder altså ved denne ordning, og derfor omfatter en sundhedsforsikring ofte også psykologhjælp og behandling for afhængighed. I det offentlige er der ofte meget lange ventetider på netop denne slags hjælp, hvilket er et stort problem for mange. Ligesom med fysisk sygdom bliver psykiske sygdomme også som oftest værre med tiden og sværere at behandle.

Kollektiv omsorg

Der bliver mere og mere åbenhed og forståelse omkring psykiske lidelser og afhængighed. Det betyder, at folk generelt ved mere om det, og i stedet for at undgå og ignorere tegn på disse sygdomme, opfordres der til, at man griber ind og hjælper. Berøringsangsten er faldet i takt med, at der oplyses og tales mere om emnet. Derved er det både blevet nemmere at hjælpe og at få hjælp. Det er stadig forbundet med en del skam og svært at indrømme, at man har et problem. Især kan det være næsten umuligt at få en afhængig til at acceptere hjælp, og de fleste vil nægte, at de har et problem. Derfor findes der også alkoholrådgivning til virksomheder, så de kan få vejledning i hvordan, man griber det an, uden den ansatte mister sin værdighed.