Vision & værdigrundlag

VISION & MISSION

Hos SponsorCykler er det vigtigt, at vi som organisation, både internt og ekstern har en mission om at arbejde mod det samme fælles mål. Vi møder verden med et sammenhold omkring en fælles mission, for at nå vores visioner. Dette er en høj prioritet hos os, da vi på den måde, både kan arbejde professionelt, resultatorienteret og være den bedst mulige legekammerat overfor vores medspillere, hvad end det er fra erhvervslivet, privat eller organisationer.


Vision

Alle skal have mulighed for at komme på tur

En vision, vi arbejder efter, under mottoet:

DE SMÅ UD I DET BLÅ

Mission

Da vi startede rejsen med visionen om at “få de små ud i det blå”, startede vi også en mission om at få flere el-ladcykler med børn, ud i det ganske land.

Missionen med SponsorCykler er, at skabe muligheder, glæde og ikke mindst oplevelser. Vores organisation er bygget op omkring et værdigrundlag som bygger på: (arbejds)glæde, sammenhold, professionalisme, troværdighed, etik, sundhed, miljøbevidsthed og fællesskab. Værdier som skinner igennem i vores samarbejde med vores legekammerater, omend der er tale om; modtagere af cykler, sponsorer eller andre samarbejdspartnere.

Vi arbejder imod at:

SKABE GLÆDE i hverdagen til både pædagoger og børn, men også sponsorerne. Glæden skabes igennem de muligheder SponsorCyklen skaber og hjælper med at gøre den lille forskel, der kan gøre den stor forskel i deres hverdag. Vi vil skabe glæde ved vores sponsorer, som ikke bare bliver givere, men bliver legekammerater og ud over at skabe glæde og muligheder i deres lokalsamfund, også selv modtager goodwill og promovering til gengæld.

SKABE MULIGHEDER i hverdagen. I samarbejde med vores legekammerater, skaber vi muligheder for børnene og deres pædagoger. Vi skaber muligheder for at komme ud i naturen, til at komme på udflugter, til at få mange nye oplevelser og ikke mindst at skabe minder. For sponsorer og samarbejdspartnere, skaber vi muligheder for at være med i et anderledes projekt og blive promoveret på en spændende og anderledes måde.

SKABE FÆLLESSKAB ved hjælp af vores SponsorCykler. Når vi skaber forbindelse mellem sponsorer og modtagere af vores SponsorCykler, skaber vi også nye legekammerater og et nyt eller styrket fællesskaber i lokalsamfundene, og bidrager positivt til fællesskabfølelsen og dermed glæde.

SKÅNE MILJØET OG BÆREDYGTIGHED der er to ufravigelige faktorer, som vi arbejder målbevidst på at have med i arbejdet om at skabe glæde hos børn. Vi ønsker at skabe bæredygtige oplevelser.

VÆRDIGRUNDLAG

SponsorCykler bygger på et værdigrundlag, som underbygger hele måden vi arbejder på:

HUMOR OG  GLÆDE

PASSION

FÆLLESSKAB OG ANSVARLIGHED

PROFESSIONEL, TROVÆRDIG OG ETIK

MILJØ OG BÆREDYGTIGHED