Retningslinjer 

Retningslinjer ved køb af et sponsorat ved SponsorCykler IVS

Du er som sponsor sikret din reklameplads i minimum 4 år. I denne periode er modtageren af el-lad cyklen forpligtet til at beholde reklamen på el-ladcyklen. Sponsorcykler cykelmekaniker vil ved hver servicetjek også tjekke reklamens stand og sikre at den forsat giver synlig værdi for dig som sponsor.

Modtageren af el-ladcyklen er forpligtet til ikke at fjerne reklamen i 4 år forud for datoen for leveringen af el-lad cyklen. Derefter er det op til modtageren, hvorvidt de ønsker reklamen fjernet eller ikke.

Sponsoren kan ikke stille krav om særlig eksponering fx, at cyklen benyttes af modtager i et bestemt omfang eller lignende.

Sponsoraftalen udløber automatisk efter 4 år.

Såfremt I ikke fremsender logo/opsætning inden fristens udløb vil SponsorCykler selv udarbejde noget materiale, som vil blive brugt.

Jeres reklame må ikke være i strid med markedsføringsloven.

Når et sponsorat er aftalt og der er fremsendt bekræftelse er dette endeligt.

Alle sponsorater ved SponsorCykler er engangsbeløb og fuldt fradragsberettiget.

Forpligtelser som modtager af en ladcykel:

I skal som minimum lade reklamen blive på cyklen 4 år frem fra den dato I har modtaget cyklen.

CykelSponsor ønsker et billede af cyklen når denne er modtaget, således at der kan fremsende dokumentation til cyklens sponsorere.

I er som modtager af cyklen forpligtet til at informere CykelSponsor såfremt cyklen går i stykker eller der bliver ydet hærværk på denne.

Det er jeres ansvar at forsikre cyklen.

I tilfælde af at modtageren af el ladcyklen må stoppe sit erhverv skal el-lad cyklen leveres tilbage til SponsorCykler. SponsorCykler vil i dette tilfælde finde en anden relevant modtager af el-lad cyklen.